Algemene Voorwaarden PNW, Pelinck Nijssen Weijers Advocaten

PELINCK  NIJSSEN  WEIJERS
 

PNW is het samenwerkingsverband (kostenmaatschap), waarbinnen mr. M.J. Pelinck (tot 1 januari 2024), Mr. W. Nijssen B.V. en mr. M.B. Weijers hun praktijken uitoefenen. Opdrachten worden steeds door een van hen aangegaan en daarop zijn de algemene voorwaarden van PNW van toepassing.

De maten van PNW beschikken niet over een stichting beheer derdengelden.

 

Pelinck (tot 1 januari 2024) en Weijers zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De toepasselijke gedragsregels en verordeningen zijn te vinden op  www.regelgeving.advocatenorde.nl. De contactgegevens van de NOvA zijn:
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
070-3353535
info@advocatenorde.nl

 

M.B. Weijers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Belastingrecht
- Cassatie (Belastingrecht)
- Tuchtrecht voor notarissen, accountants en belastingadviseurs
Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Nijssen is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De gedragsregels die voor hem gelden, vindt u op www.nob.net. De NOB is bereikbaar op het onderstaande adres:
Sarphatistraat 500
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam
020-5141880
nob@nob.net
 

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

VERZEKERING

De maten van PNW zijn middels een collectieve polis verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij CNA Insurance Company Ltd. De dekking is €2.500.000 per gebeurtenis, maximaal €5.000.000 per jaar en met een eigen risico van €2.500. De op de werkzaamheden van de maten van PNW toepasselijke algemene voorwaarden bevatten de beperking van aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

 

OVERIG

Advocaatpraktijk mr. M.J. Pelinck, KvK-nummer 52831876
M.B. Weijers advocatuur, KvK-nummer 70920591
W. Nijssen B.V., KvK-nummer 70745781